Hvordan lærer man at spille

Ægte langsigtet glæde ved bevægelse, sprog, musik og meget andet opstår ved afprøvning og erkendelse af, at man kan. De fleste kan se begejstringen hos et barn, der for første gang kan løbe en lille tur uden at falde.

De første ord og sætninger afprøves gang på gang med samme begejstring. De er hørt og forsøges gengivet, som de er hørt. Således lærer de fleste også musik. I min generation er der mange, der som små børn med stor begejstring af fuld hals har sunget salmer, hvis tekster for dem var meningsløst. Mange kan blot lide klangen af sproget, men har intet intellektuelt forhold til teksten. Dette tager mange med ind i voksenlivet. Man kan lide en sang på et sprog man ikke forstår. Teksten betyder kun noget klangligt. Selve musikken, toner og rytmer kan også opleves og læres uden nogen viden om toner, intervaller, struktur, trin, akkorder osv. Det hørte og det rent mekaniske kan være nok. I følge Carl Nielsens selvbiografi startede hans musikalske karriere med, at han spillede melodier ved at slå på de forskellige stykker i brændestablen.

For mange unge og ældre er denne måde at arbejde med musik den eneste rigtige, hvis de skal bevare glæden ved musik. De kan spille med sig selv og til en hvis grad med andre, der kan leve med denne tilgang til musik. Folk der ikke har tilegnet sig et formelt sprog for musikken har levet med dette i årtusinder. Al musik tradition er auditiv og mekanisk.

For nogle få hundrede år siden blev den intellektuelle europæiske musikudvikling genoptaget. Andre kulturer har haft andre intellektuelle musiktraditioner f. eks i Kina og Sydindien.  Den europæiske tradition er siden kommet til, at dominere i det meste af Verden. Nok kan man selv i populær musik skabt i nutiden ofte høre, hvor den er blevet til, men det meste bygger på europæisk gennemprøvet teknik i struktur og udførelse. Ægte folkemusik eksisterer stort set ikke  i medierne.

Årsagen til dette er opbygningen af en praktisk anvendelig videnskabelig teori og teknik, hvormed man bevidst intellektuelt kan skabe musikalsk udtryk. Man er nået så langt i analyse og afdækning af tekniske virkemidler, at man let kan sætte en computer til at komponere flerstemmige satser i en forud valgt stil. Det kommer der formentlig ikke nyskabende og spændende musik ud af. Men nok noget, der kan fungere inden for en genre med ikke al for bevidst lytning.

Europæisk musikvidenskab blev grundlagt af matematiske græske teoretikere som Heron og Phytagores. De lavede forsøg med strenge, fløjter med mere, der fastlagde forskellige praktiske regler. Så blev de glemt i ca. 1400 år. I det nuværende Italien og Spanien dukkede deres skrifter frem i arabiske overleveringer i de forladte mauriske biblioteker. De gamle optegnelser havde især stor betydning for at nogle turde gå i gang med udvikling af strengeinstrumenter, fløjter og orgler. Lut og guitar kom til Italien med krigsfanger fra områder i det nuværende Tyrkiet og Syrien.

Teori om skalaer, intervaller, trinvis udvikling og meget mere blev til i løbet af et par hundrede år. Det teoretiske grundlag for kompliceret orkester musik blev i høj grad tilvejebragt af nogle få også i dag spillede komponister, ikke mindst den myreflittige Johan Sebastian Bach, der døde 1750. Formelle undervisnings institutioner dukkede  op i vores del af Europa i sidste halvdel af 1700 tallet. Hundrede år efter havde hvert land, der havde råd, musik konservatorier. Her dyrkedes den klassiske musik. Den folkelige musik blev stadig viderebragt praktisk talt uden formel skoling. Moderne musikskoler og deres overbygninger har i den grad bevæget sig ind også på den folkelige musiks område. I Danmark har vi klassisk, rytmisk og folkemusik uddannelser på konservatorie niveau. Disse uddannelser er rettet mod at uddanne professionelle musikere af unge mennesker, der igennem deres opvækst har haft tilknytning til et formelt undervisnings system. Formelle klassiske færdigheder er en selv følge.

For mig er formelle klassiske færdigheder ikke en forudsætning for, at man kan lære, at spille, synge og komponere. Noder og tabulatur er en praktisk måde at kommunikere musik ideer. Men nødvendige er de ikke. Efterabnings metoden, som vi alle har benyttet fra vi begyndte at erkende Verden om os, er i princippet tilstrækkelig. Men det hjælper, hvis man er lydhør, omhyggelig og god til at udøve selv disciplin. Det vigtigste er dog glæden ved sammenhængen i klang, rytme og melodi ved noget man selv frembringer. Mens vi endnu kan have svært ved at synge rent har mange af os som børn søgt at fløjte i stedet. At lære at synge foregår lettest ved, at man tålmodigt bliver vist vejen af voksne og større søskende. Helt ligesom når man skal lære at cykle. Når man først kan, skal man nok blive ved,  indtil nogen giver en nogle alvorlige slag. Man blive hæmmet, tør dårligt synge i brusebadet, og glemmer helt at holde denne væsentlige kompetence ved lige. Mange voksne tør ikke åbne munden selv om de inderst inde har lyst. Så er et instrument alligevel mindre farligt. Det er en væsentlig grund til at drenge godt vil spille guitar og andre instrumenter, men ikke vil synge. Piger er som regel lidt bedre til at bevare et godt forhold til deres stemme fra barndom til voksen, selv om det er en misforståelse, at deres stemme ikke udvikler sig i teenage årene.

Den rent fysiske måde at lære at spille et instrument kan være effektiv, hvis man er god til at efterligne bevægelser og god til at se på sig selv. Bevægelses mønstre kan indlæres og fungere helt uden teori. Har man de rette ergonomiske forudsætninger, kan alle lære at spille guitar og el-bas. Men skal alt læres udenad, er det svært at bevæge sig ud over begynderplanet. Visse børnesange, punkrock, grunge og nogle former for blues er dog så simple i deres teknisk virkemidler, at man hurtigt kan spille med.

Men vil man lidt videre er det nok nødvendigt at lære noget af den grundlæggende teori og de skriftlige reference metoder, akkord diagrammer, tabulatur og noder. Sulten efter at lære mere teori om harmoni, rytme, melodiføring m.m. kommer helt af sig selv når man får brug for det. Fordi voksne normalt har mere selv disciplin er de som regel hurtigere til at lære det de selv vil end børn og unge. Fysiske handicap kan til gengæld være et problem på grund af slid og almindelige skader. Arme, fingre og ryg skal helst bringes i god form for at man kan være i stand til at spille guitar og bas. Det skal trænes langsomt op lige som al anden bevægelses færdighed. Det er ikke sikkert du kan blive en guitarens Ronaldo, men mindre kan gøre det. Der er mange måder at få et godt forhold til sit instrument. Der kan spilles meget spændende musik, selv om man ikke er nogen dygtig teknikker.

klas2